Σφάλμα Windows 0X8000FFFF: αιτίες και λύσεις

Η τακτική χρήση του υπολογιστή παρέχει στον χρήστη όχι μόνο τη λειτουργία της συσκευής σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις προτιμήσεις της, αλλά και τη συστηματική παρακολούθηση της κατάστασης των στοιχείων και των προγραμμάτων του συστήματος, με την ανάγκη περιοδικής ενημέρωσης όλων των εφαρμογών. Κατά τη διαδικασία ενημέρωσης ενός συστήματος, εφαρμογής ή λογισμικού, οι χρήστες αντιμετωπίζουν μερικές φορές σφάλματα διαφόρων τύπων που περιορίζουν το λειτουργικό δυναμικό της συσκευής, το οποίο απαιτεί άμεση λύση στο πρόβλημα, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η απόδοση του υπολογιστή και να αυξηθούν οι δυνατότητές του. Σε αυτό το άρθρο θα μιλήσουμε για ένα από τα σφάλματα που εκδηλώνονται με ένα μήνυμα κειμένου με τον κωδικό 0X8000FFFF, το οποίο μπορεί να εμφανιστεί στην οθόνη τόσο κατά την αποκατάσταση ή την ανανέωση του συστήματος όσο και υπό οποιεσδήποτε άλλες συνθήκες που προκαλούνται από τη λήψη και την εγκατάσταση διαφόρων λογισμικών. Το άρθρο αφιερώνεται στην επίλυση ενός προβλήματος που σχετίζεται με την κατάσταση όταν ένα παράθυρο εμφανίζεται στην οθόνη, το σώμα του οποίου περιέχει σφάλμα 0X8000FFFF, αναλύει ποιες προϋποθέσεις μπορεί να αποτελέσει πηγή αποτυχίας του φορητού υπολογιστή, πόσο σημαντική είναι η εμφάνιση αυτού του σφάλματος και πώς να το διορθώσετε.

Αντιμετώπιση σφάλματος των Windows 0x8000ffff.

Χαρακτηριστικά έκφρασης σφαλμάτων

Πριν προχωρήσουμε στη μελέτη της μεθοδολογίας για την εξάλειψη των σφαλμάτων, ανεξάρτητα από την επαλήθευση από τον πελάτη, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε την ουσία του πολύ προηγουμένου που προκαλεί μια αποτυχία, η οποία απαιτεί την ανάλυση των ενδείξεων σφάλματος που θα πρέπει να θεωρηθούν ως μια κατηγορία προβλημάτων. Όπως ήδη αναφέρθηκε, ένα πρόβλημα που έχει κωδικό σφάλματος 0X8000FFFF εμφανίζεται συχνά στο παρασκήνιο της εγκατάστασης ή της ενημέρωσης συγκεκριμένων εφαρμογών σε έναν υπολογιστή, κυρίως όταν εργάζεστε με προγράμματα που έχουν άμεση σύνδεση με εργαλεία της Microsoft Corporation. Η βασική και βασική εξέταση της ύπαρξης ενός προβλήματος υπόθεσης εκκένωσης σε μια συσκευή υπολογιστή είναι, φυσικά, η εμφάνιση ενός σφάλματος στο πρότυπο πλαίσιο, όπου οι πληροφορίες σχετικά με την αστοχία καταγράφονται σε λευκό φόντο, το οποίο περιέχει τον κωδικό 0Χ8000FFFF. Τα δευτερεύοντα σημάδια ενός προβλήματος σε ένα φορητό υπολογιστή είναι οι ειδικοί και οι επαγγελματίες:

  1. Αναχώρηση της εφαρμοζόμενης λειτουργίας, μετά την άμεση εμφάνιση ενός σφάλματος.
  2. Παράνομη απενεργοποίηση υπολογιστή σε σχέση με το προηγούμενο προηγούμενο της εμφάνισης ενός παραθύρου με κωδικό υπό όρους.
  3. Ο περιοδικός υπολογισμός παγώνει, με δυνατότητα αύξησης της χρήσης προηγουμένων.
  4. Μειώστε την απόκριση της συσκευής στο ποντίκι και στο πληκτρολόγιο.

Φυσικά, καθένα από τα σενάρια δεν είναι αποδεκτό για τον ιδιοκτήτη του υπολογιστή, καθώς περιορίζει την ικανότητα του χρήστη να χειρίζεται τον υπολογιστή και μερικές φορές προκαλεί το απόλυτο απαράδεκτο της χρήσης της συσκευής ανάλογα με τις ανάγκες. Το σφάλμα, το οποίο έχει τον κωδικό 0X8000FFFF, αν και δεν ανήκει στην κατηγορία των κρίσιμων, απαιτεί όμως μια υποχρεωτική και επείγουσα λύση, προκειμένου να αποκατασταθεί η πολυλειτουργικότητα του φορητού υπολογιστή και η απόδοσή του. Η προκαθορισμένη αποτελεσματική μέθοδος επίλυσης ενός προβλήματος επιτρέπει την παρακολούθηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εμφανίστηκε το σφάλμα, γεγονός που μας επιτρέπει να προσανατολίσουμε τον χρήστη στις αιτίες του προηγουμένου, κάτι το οποίο θα διερευνήσουμε περαιτέρω στο άρθρο.

Προκάτοχοι αποτυχίας

Δυσλειτουργίες της κατηγορίας "Αποτυχία δημιουργίας υπογραφής λόγω σφάλματος 0X8000FFFF: Εσωτερικό σφάλμα" μπορεί να παρουσιαστούν σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών στον υπολογιστή και είναι χαρακτηριστικές τόσο για υπολογιστές που λειτουργούν με Windows 7 όσο και για συσκευές εγκατεστημένες με "δέκα". Η αποτυχία του 0X8000FFFF στα επτά προκαλείται συχνά από ζημιά στους καταλόγους καταχώρισης, λόγω λανθασμένης εγκατάστασης εφαρμογών και προγραμμάτων συστήματος, εσφαλμένων διαγραφών στοιχείων που εμπλέκονται άμεσα στο λειτουργικό σύστημα ή μη εξουσιοδοτημένων εφαρμογών λογισμικού ιών στο σύστημα.

Όσο για τους προκάτοχους των περιπτώσεων χρήσης, όταν εμφανιστεί ένα σφάλμα με τον κωδικό 0X8000FFFF στα Windows 10, είναι σχεδόν αδύνατο να προσδιοριστεί η ακριβής αιτιώδης σύνδεση του προβλήματος, λόγω της ασάφειας της φύσης της αποτυχίας. Ανεξάρτητα από την παραλλαγή του εγκατεστημένου συστήματος, η αρχή της εξάλειψης του σφάλματος είναι της ίδιας φύσης, με εξαίρεση τα σημεία που καθορίζονται από τις παραμέτρους για την εκτέλεση ορισμένων εντολών και διαδικασιών που απαιτούνται για την είσοδο σε μια συγκεκριμένη εφαρμογή ή περιβάλλον λογισμικού. Εξετάστε λεπτομερή κατάλογο των χειρισμών, η δράση των οποίων αποσκοπεί στην εξάλειψη του σφάλματος μιας κατηγορίας υπό όρους.

Κανόνες αντιμετώπισης προβλημάτων

Η επίλυση του ζητήματος για το πώς να διορθώσετε το σφάλμα 0X8000FFFF παρέχει διάφορες απαντήσεις που διαφέρουν στη μεθοδολογία της λειτουργίας. Οι εμπειρογνώμονες συστήνουν την πραγματοποίηση επανορθωτικών χειρισμών, ξεκινώντας από απλές ενέργειες έως πιο πολύπλοκες εργασίες σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής. Εάν κατά τη λειτουργία εμφανιστεί ένα σφάλμα στη συσκευή και δεν έχει καμία προφανή βοήθεια για την εμφάνισή του, μερικές φορές μπορεί να γίνει απλή επανεκκίνηση του προσωπικού υπολογιστή, βελτιστοποίηση της εργασίας του χρησιμοποιώντας ειδικά βοηθητικά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης των προγραμμάτων οδήγησης ή έλεγχος του συστήματος για λοίμωξη από ιούς. Εάν οι χειρισμοί αυτοί δεν απέδωσαν το επιθυμητό αποτέλεσμα, αξίζει να προχωρήσουμε σε συγκεκριμένες μεθόδους διόρθωσης, οι οποίες έχουν ειδικό φορέα εστίασης στην καταπολέμηση ενός παγιωμένου σφάλματος, διορθώνοντας δυσλειτουργίες του συστήματος.

Ελέγξτε τα στοιχεία του συστήματος για ακεραιότητα

Όπως ήδη αναφέρθηκε, μία από τις πιο κοινές αιτίες του προκύπτοντος προβλήματος είναι η βλάβη του συστήματος στα αρχεία εγγράφων και τα βασικά εργαλεία του λειτουργικού συστήματος. Για να αποκλειστεί ένα τέτοιο σενάριο, οι ειδικοί συστήνουν μια εκτεταμένη σάρωση των στοιχείων του συστήματος για την ύπαρξη ελαττωμάτων λογισμικού σε αυτά, με παράλληλη αποκατάσταση προβληματικών αντικειμένων. Για να αντιμετωπίσετε αυτήν την εργασία, επιτρέψτε στους πόρους των Windows, μέσω της χρήσης της γραμμής εντολών. Για να ολοκληρώσετε την εργασία, αμέσως πριν από την εκτέλεση της εργασίας, θα πρέπει να εκκινήσετε το σύστημα σε "Ασφαλής λειτουργία", καθώς μερικές φορές ένα σφάλμα με τον κωδικό 0X8000FFFF, επαληθευμένο ως "Destructive failure", περιορίζει σημαντικά τις δυνατότητες του χρήστη.

Στη συνέχεια, θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε τους πόρους της "Γραμμής εντολών", που προκαλείται από το συνδυασμό των κλειδιών WIN και R, και πρέπει να το ενεργοποιήσετε με δικαιώματα διαχειριστή. Στο παράθυρο για την εισαγωγή εντολών, ρυθμίστε την οδηγία SFC / SCANNOW, ξεκινήστε τη διαδικασία επιβεβαιώνοντας την εγκατάσταση με το πλήκτρο Enter και περιμένετε μέχρι το τέλος της διαδικασίας, η αποτελεσματικότητα της οποίας εξαρτάται από τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής και τον αριθμό προβληματικών στοιχείων του συστήματος.

Αφού τελειώσει η σάρωση, θα πρέπει να ξεκινήσετε μια άλλη διαδικασία εισάγοντας την οδηγία DISM.EXE / Online / Cleanup-image / RestoreHealth, η οποία περιλαμβάνει λεπτομερέστερο έλεγχο των στοιχείων του συστήματος Windows. Εάν το αποτέλεσμα ενός τέτοιου ελέγχου κηρύσσεται απαράδεκτο για την ορθή ολοκλήρωση της λειτουργίας, με σφάλμα 0X8000FFFF, αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν ζημιές στο σύστημα που δεν μπορούν να επισκευαστούν με τις βασικές δυνατότητες πόρων των Windows, πράγμα που θα καθορίσει την ανάγκη να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο της εργασίας.

Ανάκτηση λειτουργικού συστήματος

Η κρίσιμη αποτυχία στο παρασκήνιο των ενημερώσεων των Windows ή των στοιχείων του λογισμικού, η οποία εκδηλώνεται ως σφάλμα 0X8000FFFF, μπορεί να επιχειρηθεί να εξαλειφθεί με την "επαναφορά" του συστήματος έως ότου ο υπολογιστής λειτουργήσει χωρίς προηγούμενο. Για να επιστρέψετε το σύστημα στο "παρελθόν", εξαλείφοντας τις ενημερώσεις που είχαν ως αποτέλεσμα ζημιές στο σύστημα, πρέπει να εκτελέσετε τους παρακάτω χειρισμούς:

  1. Σε έναν ασφαλή τρόπο λειτουργίας, πρέπει να εισαγάγετε την ενότητα "Επαναφορά Συστήματος", όπου θα πρέπει να επιλέξετε ένα χρονικό σημείο πριν από την ημερομηνία και την ώρα, όταν ξεκίνησαν τα προβλήματα με τη λειτουργικότητα του φορητού υπολογιστή.
  2. Ακολουθώντας τις απλές οδηγίες του "Οδηγού" για να εκτελέσετε χειρισμούς ανάκτησης: συμφωνώντας με τις παραπάνω συστάσεις του βοηθητικού προγράμματος, πιέζοντας την εγκατάσταση "Next", φέρνετε τη λειτουργία σε λογικό συμπέρασμα.
  3. Μετά την επανεκκίνηση του υπολογιστή, ελέγξτε το αποτέλεσμα της εργασίας που εκτελέσατε, ήτοι, για να αξιολογήσετε αν εμφανίζεται ένα επαναπροσδιορισμένο σφάλμα.

Συχνά, αυτή η μέθοδος αντιμετώπισης ενός προβλήματος λειτουργεί, ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες η διαδικασία εκτέλεσης μιας πράξης δεν επιτρέπει την ολοκλήρωση της διαδικασίας σωστά, προκαλώντας το σφάλμα υπό συζήτηση, γεγονός που συνεπάγεται την ανάγκη για ανάκτηση του συστήματος με άλλο τρόπο, η οποία θα συζητηθεί περαιτέρω.

Χρήση πόρων αναβάθμισης εικόνας Inplace

Αν το αποτέλεσμα δεν ανταποκρινόταν στις προσδοκίες, κατά την επαναφορά του συστήματος ή μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο υπολογιστής ξανά είχε ένα απροσδόκητο εμπόδιο στη λειτουργία του με τη μορφή αποτυχίας 0X8000FFFF, θα πρέπει να προσπαθήσετε να λύσετε το πρόβλημα μέσω του λειτουργικού συστήματος "mini-reinstall" χωρίς να παρεμβληθείτε στα εργαλεία χρηστών και τα αρχεία εγγράφων. Οι επαγγελματίες ονομάζουν αυτή την διαδικασία Inplace Upgrade και συνίστανται στη χρήση της εικόνας ISO του λογισμικού Windows OS ή Media Creation Tools ως εγκατάσταση, βασικό πόρο και η δεύτερη επιλογή είναι πιο σχετική λόγω της απλότητας του έργου.

Για να επαναφέρετε το σύστημα χρησιμοποιώντας το εργαλείο λογισμικού Inplace Upgrade, πρέπει πρώτα να το κατεβάσετε από τον επίσημο ιστότοπο της Microsoft και να το εγκαταστήσετε στη συσκευή εργασίας, συμφωνώντας με τις απαιτήσεις αδειοδότησης των προγραμματιστών. Στη συνέχεια, αρκεί να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή και, ακολουθώντας τις υποδείξεις στην οθόνη, να πραγματοποιήσετε τη διαδικασία ενημέρωσης της συσκευής υπολογιστή.

Η μέθοδος αποκατάστασης ενός λειτουργικού συστήματος από μια εικόνα ISO δεν είναι επίσης περίπλοκη: για να εκτελέσετε τη διαδικασία, αρκεί να φορτώσετε και να προσαρτήσετε την εικόνα κάνοντας κλικ πάνω της με το δεξί πλήκτρο του χειριστή, όπου πρέπει να επιλέξετε την ιδιότητα "Connect" στην αναπτυσσόμενη λίστα. Αυτοί οι χειρισμοί προσομοιώνουν ένα εργαλείο για μια εικονική ή "σύννεφο" κίνηση, η οποία σας επιτρέπει να ανοίξετε μια εικόνα και να εκμεταλλευτείτε τους πόρους της. Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία, πρέπει να βρείτε το εργαλείο setup.exe στον ριζικό κατάλογο της εικόνας, να ενεργοποιήσετε την εργασία του και, ακολουθώντας τις οδηγίες και τις οδηγίες από τον εγκαταστάτη, να εκτελέσετε τη διαδικασία ανάκτησης του OS. Μετά την εκτέλεση της λειτουργίας, το σφάλμα που συζητήθηκε θα εξαλειφθεί, ο χρήστης θα μπορεί να χειριστεί τη συσκευή σε κανονική λειτουργία.

Συνοψίζοντας

Το άρθρο περιγράφει τις αποτελεσματικές επιλογές αντιμετώπισης ενός σφάλματος που προσδιορίζεται από τον χρήστη με τον κωδικό 0X8000FFFF, το οποίο προβλέπει την εκτέλεση της λειτουργίας χωρίς την κρίσιμη ανάγκη για πλήρη επανεγκατάσταση των Windows, κάτι που δεν συμβαίνει πάντα για τον χρήστη. Ακολουθώντας τις οδηγίες και τις συστάσεις που περιγράφονται, κάθε χρήστης θα είναι σε θέση να επιτύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα, να εξαλείψει το λάθος στη λειτουργία του συστήματος ανεξάρτητα, χωρίς να χρειάζεται να επικοινωνήσει με τους επαγγελματίες. Ακόμα κι αν δεν είστε πολύ σίγουροι χρήστες PC, δεν πρέπει να φοβάστε και να πειραματιστείτε: η τεχνική πρόοδος είναι το έργο ενός ατόμου και επομένως κάθε χρήστης έχει την ευκαιρία να αντιμετωπίσει τα προβλήματα και τις αποτυχίες με το χέρι του, το κύριο πράγμα είναι να έχει την επιθυμία να μάθει και να επιτύχει αποτελέσματα.